Asiakastarinoitamme

Koostimme alle muutamia esimerkkejä töistämme ja asiakkaan puolesta ratkomistamme ongelmista. Kartoitamme mielellämme myös teidän tarpeenne!

Varaa palaveri tästä

Metsoputki

Äänekoskelainen LVI-alan yritys Metsoputki halusi sujuvoittaa arkeaan ja siirtää kaiken asiakas- ja tarjousdatan yhteen paikkaan sekä seurata resurssejaan paremmin.

Teimme Metsoputkelle uudet, upeasti visualisoidut tarjouspohjat ja modernisoimme tarjousten käsittelyn ja seurannan. Pakettiin lisättiin työajan ja keikkojen seuranta, CRM, integraatiot taustajärjestelmiin, kuten Xpajaan ja lopuksi hyvin toimiva asiakasviestintä ja lisämyyntipotentiaalin hyödyntäminen varmistettiin markkinointiautomaation työkaluilla.

Ilmastointipalvelu Koskinen

Teimme Ilmastointipalvelu Koskiselle uuden toiminnanohjausjärjestelmän, jolla projekteja, tarjouksia ja työmaita saadaan seurattua tarkasti ja helpotettua esimerkiksi kannattavuuslaskentaa.

Koko toimitusketju sähköistettiin tarjouksen tekemisestä projektin ohjaukseen ja resurssoinnista loppuraportointiin. Uudistimme myös Koskisen yritysilmeen ja toteutimme uudet verkkosivut entisten, jo vanhentuneiden sivujen tilalle.

Fashion Unit

Fashion Unitille toteutimme uusien verkkosivujen lisäksi CRM-järjestelmän ja Odoo-verkkokaupan, joka muokattiin palvelemaan asiakkaan erityistarpeita - tässä tapauksessa mallien tilaamista erilaisiin tapahtumiin.

Hyödynsimme projektissa myös Odoo eLearning-alustaa, jolla saimme luotua asiakkaalle helpon tavan järjestää verkossa suoritettavia kurssikokonaisuuksia.

Eco Car Center

Jyväskyläläinen täyden palvelun autohuolto Biltec Oy halusi laajentaa toimintaansa entistä voimakkaammin vaihtoehtoisella käyttövoimalla käyvien autojen huoltamiseen.

Loimme asiakkaalle liiketoimintakonseptin, joka palvelee ekoautojen huoltamista ja toteutimme kaikki huoltopalvelun hyödyntämät digitaaliset ratkaisut ilmeestä taustajärjestelmiin asti.